Besparen op sociale zekeringspremies

Door veranderende wetgeving zijn de Nederlandse sociale verzekeringen een complex geheel geworden. De kans is daardoor groot dat u als werkgever teveel geld betaalt voor uw sociale verzekeringspremies, terwijl de personeelslasten één van de grootste kostenposten van uw organisatie zijn.

Als ondernemer is het verstandig om deze kosten nauwlettend in de gaten te houden. Dit kunt u onder meer doen door uw sociale lasten door Be Suitable op basis van ‘no cure, no pay’ onder de loep te laten nemen.

Inzicht in uw werknemersbestand

Besparen op sociale verzekeringspremies begint met kennis van sociale zekerheid. Ook inzicht in uw eigen werknemersbestand is een must, maar voor werkgevers kan het toch moeilijk te achterhalen zijn of er mogelijk premiekortingen bestaan. Aan de andere kant bestaat de kans dat foute toerekeningen van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers in de premies voor de sociale werknemersverzekeringen niet worden geconstateerd.

Het is dus van (financieel) belang dat een werkgever op de hoogte is welke (ex-)werknemers hiervoor, eventueel met terugwerkende kracht, in aanmerking komen. Dit levert forse besparingen op!

‘Medewerker met een WIA-status? Misschien heeft u wel recht op speciale regelingen en kortingen!’

Hoe gaan wij te werk?

Wij creëren door middel van ons onderzoek overzicht in de besparingsmogelijkheden. Alle onterechte premies en onbenutte premiekortingen worden helder voor u in kaart gebracht. U ontvangt een overzichtelijke eindrapportage, waardoor u in het vervolg in staat bent om de meeste zaken zelf op te pakken. Zo hoeft u onze hulp niet altijd in te schakelen!

Mogelijke premiekortingen onderzoeken

Sommige groepen mensen komen in Nederland niet gemakkelijk (meer) aan een baan. Denk aan ouderen, mensen die langdurig werkloos zijn of mensen met een ziekte of handicap. De Nederlandse overheid stimuleert werkgevers om deze mensen in dienst te houden en nemen door speciale regelingen en financiële voordelen te bieden.

Om de risico’s voor werkgevers te beperken hebben het UWV en de Belastingdienst diverse kortings- en subsidiemogelijkheden in het leven geroepen. Deze regelingen kunnen gelden voor zowel jongere werknemers (tussen 18-27 jaar) als oudere werknemers (boven 56 jaar). Ook voor (ex-) arbeidsongeschikten met een status ‘Arbeidsgehandicapt (AGH)’ of ‘Structureel Functioneel Beperkt (SFB)’ liggen er verschillende mogelijkheden.

Premie Werkhervattingskas (Whk)

Als (middelgrote-grote) werkgever betaalt u jaarlijks een premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) aan de Belastingdienst. De premie Werkhervattingskas (Whk) is opgebouwd uit twee premiecomponenten: de component voor  WGA-lasten en ZW-lasten. Dit is een complexe berekening die niet in alle gevallen juist wordt uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst regelmatig onbedoelde fouten maakt in de vaststelling van uw premiepercentage Werkhervattingskas (Whk).

Onze ervaring leert dat de omvang van deze fouten en samenhangende financiële schade er niet om liegt: hoe hoger de loonsom, hoe groter het financiële belang voor werkgever. De controle van het jaarlijkse premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) door een register casemanager van Be Suitable is een must om onjuiste premie afdrachten te voorkomen en besparingen te realiseren. Dit kan ook met terugwerkende kracht!

WGA en ZW Eigenrisicodragerschap

Als werkgever kunt u er ook voor kiezen om niet jaarlijks een premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) te betalen aan de belastingdienst. Sinds 1 januari 2017 heeft de werkgever de mogelijkheid om de risico’s van de WGA- en ZW-lasten volledig zelf te dragen. In veel gevallen is werkgever dan wel verplicht dit risico te verzekeren bij een private verzekeraar.

Er komt veel kijken bij de keuze om wel of geen Eigenrisicodrager te worden voor de WGA en ZW risico’s en de uiteindelijke uitvoering hiervan. Reden genoeg om een analyse te laten uitvoeren door een register casemanager met kennis en ervaring op dit gebied. Wij zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en maken een uitgebreide analyse. Zo bent u op dat moment in staat om de juiste keuze te maken maar krijgt u ook inzicht over de uitvoering van het Eigenrisicodragerschap. Hoe we dit precies doen hangt af van de situatie bij uw organisatie. 

Beschikkingen Ziektewet (ZW) en WGA controleren

Het UWV stuurt u als werkgever beschikkingen van (ex-)werknemers die instromen in de Ziektewet (ZW) of WGA. Deze vormen voor (middelgrote-grote) werkgever het uitgangspunt voor de jaarlijkse premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) die u betaalt aan de Belastingdienst. De ontvangen UWV beschikkingen laten controleren door Be Suitable loont! De ervaring leert dat de beoordeling van het UWV lang niet altijd correct wordt uitgevoerd. Een kritische blik is zeker nodig om onterechte kosten direct of in de toekomst te voorkomen. Wij kunnen u hierbij helpen en leggen graag uit hoe we dit doen.

Kosten besparingenonderzoek

Een transparant kostenplaatje is voor ons altijd het uitgangspunt. Om het voor u als werkgever interessant en eenvoudig te maken, kunnen wij dit onderzoek uitvoeren op basis van ‘no cure, no pay’. U betaalt niets zolang wij geen besparingen realiseren. Indien wij dit wel doen, dan worden onze diensten betaald vanuit een percentage van deze gerealiseerde besparingen.

Benieuwd hoe dit er concreet uitziet? Neem dan contact met ons op via 033 – 330 26 93 of mail@besuitable.nl.