Besparen op sociale verzekeringspremies

Door veranderende wetgeving zijn de Nederlandse sociale verzekeringen een complex geheel geworden. De kans is daardoor groot dat u als werkgever teveel geld betaalt voor uw sociale verzekeringspremies, terwijl de personeelslasten één van de grootste kostenposten van uw organisatie zijn.

Als ondernemer is het verstandig om deze kosten nauwlettend in de gaten te houden. Dit kunt u onder meer doen door uw sociale lasten door Be Suitable op basis van ‘no cure, no pay’ onder de loep te laten nemen.

Inzicht in uw werknemersbestand

Besparen op sociale verzekeringspremies begint met kennis van sociale zekerheid. Ook inzicht in uw eigen werknemersbestand is een must, maar voor werkgevers kan het toch moeilijk te achterhalen zijn of er mogelijk premiekortingen bestaan. Aan de andere kant bestaat de kans dat foute toerekeningen van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers in de premies voor de sociale werknemersverzekeringen niet worden geconstateerd.

Het is dus van (financieel) belang dat een werkgever op de hoogte is welke (ex-)werknemers hiervoor, eventueel met terugwerkende kracht, in aanmerking komen. Dit levert forse besparingen op!

‘Medewerker met een WIA-status? Misschien heeft u wel recht op speciale regelingen en kortingen!’

Hoe gaan wij te werk?

Wij creëren door middel van ons onderzoek overzicht in de besparingsmogelijkheden. Alle onterechte premies en onbenutte premiekortingen worden helder voor u in kaart gebracht. U ontvangt een overzichtelijke eindrapportage, waardoor u in het vervolg in staat bent om de meeste zaken zelf op te pakken. Zo hoeft u onze hulp niet altijd in te schakelen!

Mogelijke premiekortingen onderzoeken

Sommige groepen mensen komen in Nederland niet gemakkelijk (meer) aan een baan. Denk aan ouderen, mensen die langdurig werkloos zijn of mensen met een ziekte of handicap. De Nederlandse overheid stimuleert werkgevers om deze mensen in dienst te houden en te nemen door speciale regelingen en financiële voordelen te bieden.

Om de risico’s voor werkgevers te beperken hebben het UWV en de Belastingdienst diverse kortings- en subsidiemogelijkheden in het leven geroepen. Deze regelingen kunnen gelden voor zowel jongere als oudere werknemers. Ook voor (ex-) arbeidsongeschikten met een status ‘Structureel Functioneel Beperkt (SFB)’ liggen er verschillende mogelijkheden.

Premie Werkhervattingskas (Whk)

Als (middelgrote-grote) werkgever betaalt u jaarlijks een premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) aan de Belastingdienst. De premie Werkhervattingskas (Whk) is opgebouwd uit twee premiecomponenten: de component voor  WGA-lasten en ZW-lasten. Dit is een complexe berekening waarbij blijkt dat er in de praktijk regelmatig onjuistheden voorkomen in de vaststelling van uw premiepercentage Werkhervattingskas (Whk). Dit betekent dat u een hogere premiepercentage Whk betaalt dan u zou moeten betalen. 

Lees hieronder meer over de omvang, de gevolgen en het voorkomen van deze onjuistheden in uw Whk-beschikking. 

 

 

WGA en ZW Eigenrisicodragerschap

Als werkgever kunt u er ook voor kiezen om niet jaarlijks een premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) te betalen aan de belastingdienst. Sinds 1 januari 2017 heeft de werkgever de mogelijkheid om de risico’s van de WGA- en ZW-lasten volledig zelf te dragen. In veel gevallen is werkgever dan wel verplicht dit risico te verzekeren bij een private verzekeraar.

Er komt veel kijken bij de keuze om wel of geen Eigenrisicodrager te worden voor de WGA en ZW risico’s en de uiteindelijke uitvoering hiervan. Reden genoeg om een analyse te laten uitvoeren door een register casemanager met kennis en ervaring op dit gebied. Wij zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en maken een uitgebreide analyse. Zo bent u op dat moment in staat om de juiste keuze te maken. Daarnaast krijgt u inzicht over de uitvoering van het Eigenrisicodragerschap. Hoe we dit precies doen hangt af van de situatie bij uw organisatie. 

Bespaar op een te hoge Whk-premie

Nederlandse werkgevers ontvangen ieder jaar een ‘beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ (Whk-beschikking) van de Belastingdienst. De ervaring leert dat een Whk-beschikking onjuistheden kan bevatten.

Schakel Be Suitable in om fouten te achterhalen en besparingen te realiseren. Dit kan u veel geld opleveren!

Wat is een Whk-beschikking?

In het kort is de Werkhervattingskas de pot waaruit de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald voor (ex)werknemers. Als (middelgrote-grote) werkgever betaalt u jaarlijks een premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) aan de Belastingdienst.

Hoe deze premie is opgebouwd staat op zogenoemde Whk-beschikking. Hierop staan twee premies in percentages vermeld: de WGA-premie en Ziektewet(ZW)-premie. Naast bovengenoemde twee percentages deelt de Belastingdienst u ook het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen mee dat aan ex-medewerkers van uw onderneming is betaald. U ontvangt enkel het totaalbedrag. Een overzicht van welke werknemers dit betreft moet u specifiek bij het UWV opvragen.

Wat gaat er regelmatig mis?

In de praktijk blijkt een Whk-beschikking lang niet altijd juist te zijn. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, bijvoorbeeld:

  • De kosten van een arbeidsongeschikte of zieke werknemer worden aan u als werkgever toegerekend, terwijl de werknemer bij u niet ziek is geweest, of zelfs niet in dienst was.
  • Een uitkering wordt ten onrechte aan uw organisatie toegerekend, terwijl er sprake was een ‘uitsluitingsgrond’, zoals een werknemer met een no-risk status.
  • Uw premie is berekend op basis van een onjuiste totale loonsom.
  • Er wordt een onjuiste uitkering door belast, bijvoorbeeld een LGU die te lang doorloopt.
  • Er wordt een uitkering doorberekend van iemand die inmiddels naar de IVA is over gegaan.
  • Bij de premiebepaling geen rekening is gehouden met eigenrisicodragerschap.

Wat kunnen wij voor u doen?

De Werkhervattingskas is een complexe en ingewikkelde materie. Daarnaast is het ook constant aan verandering onderhevig. Onze ervaring leert dat de omvang van deze fouten en financiële schade groot kan zijn. De controle van Whk-beschikking door een expert van Be Suitable is een must om onjuiste premieafdracht te voorkomen en besparingen te realiseren.

Als u ons inschakelt en machtigt maken wij voor u, binnen 6 weken na dagtekening, bezwaar bij de Belastingdienst en controleren wij of de Whk-beschikking klopt.
Op deze manier betaalt u nooit teveel en ontvangt u van ons eenvoudig en praktisch advies.

‘No cure, no pay’ of uurtarief

Daarnaast hoeft het controleren van de beschikking u niets te kosten. Be Suitable kan haar werkzaamheden uitvoeren zowel op uurtarief als op basis van ‘no cure no pay’. Dit laatste houdt in dat u, op het moment dat wij een fout achterhalen en een besparing realiseren, een percentage van 30% betaalt van de gerealiseerde besparing.

Levert onze controle van de Whk-beschikking niets op? Dan betaalt u met ‘no cure, no pay’ vanzelfsprekend ook niets.

Neem contact op

Wilt u een afspraak maken met Be Suitable om uw beschikking te controleren op het moment dat de Belastingdienst deze naar u heeft verstuurd? Of wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op via 033 – 330 26 93 of via whk@besuitable.nl.

 

Kosten besparingenonderzoek

Een transparant kostenplaatje is voor ons altijd het uitgangspunt. Om het voor u als werkgever interessant en eenvoudig te maken, kunnen wij dit onderzoek uitvoeren op basis van ‘no cure, no pay’. U betaalt niets zolang wij geen besparingen realiseren. Indien wij dit wel doen, dan worden onze diensten betaald vanuit een percentage van deze gerealiseerde besparingen.

Benieuwd hoe dit er concreet uitziet? Neem dan contact met ons op via 033 – 330 26 93 of mail@besuitable.nl.