Arbeidsdeskundig Onderzoek

Als een werknemer door beperkingen zijn of haar werkzaamheden niet kan verrichten, brengt dit veel onzekerheid met zich mee. Daarom is het voor zowel werknemer als werkgever van belang te weten wat de mogelijkheden zijn voor werkhervatting. De arbeidsdeskundige is de onafhankelijk expert die een helder beeld geeft van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid.

Zo kunt u samen met uw werknemer samen aan de slag met een spoedige en verantwoorde re-integratie.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert een arbeidsdeskundige over de re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer. Hij kijkt naar de mogelijkheden voor een werknemer met (blijvende) beperkingen om te re-integreren. Dit kan zowel binnen als buiten uw organisatie zijn.

De noodzaak van een arbeidsdeskundig onderzoek ontstaat rondom de Eerstejaarsevaluatie van het ziekteverzuim. Wel wordt de inzet eerder aangeraden, bijvoorbeeld als een terugkeer in de eigen functie door een blijvende beperking niet te verwachten is.

 

ANTWOORD OP DE VRAAG:

 • Hoe staat het met de belastbaarheid van de werknemer?
 • Of terugkeer naar de eigen werkplek mogelijk is?
 • Of het werk aangepast worden kan aan de mogelijkheden van de werknemer?
 • Of er een andere passende functie binnen de organisatie is?
 • Of er moet worden gezocht naar een werkplek buiten de eigen organisatie (Spoor 2)?

Waarom een arbeidsdeskundige?

Als werkgever bent u verplicht om te onderzoeken wat een zieke werknemer nog wél kan uitvoeren. Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt u hiervoor de juiste handvatten. Het uitgangspunt van het onderzoek is om te bepalen of een werknemer na een periode van arbeidsongeschiktheid terug kan keren in zijn of haar eigen werk. Kan dit niet? Dan onderzoekt een arbeidsdeskundige of er binnen uw organisatie eventueel andere passende functies zijn waarin de werknemer zou kunnen functioneren.

Met een op tijd uitgevoerd en goed arbeidsdeskundig onderzoek toont u als werkgever aan het UWV dat u uw verantwoordelijkheid in het re-integratietraject serieus neemt. Daarnaast verkleint u met het opvolgen van alle adviezen de kans op een loonsanctie tot een minimum.

Wat levert het op?

Op basis van aanbevelingen van een arbeidsdeskundig kunt u:

 • Een Plan van Aanpak adequaat op- of bijstellen.
 • Uw ‘Poortwachter’-verplichtingen (beter) uitvoeren.
 • De verzuimduur eventueel verkorten.
 • Eventuele instroom in de WIA beperken
 • Het risico op loonsancties door het UWV minimaliseren.
 • Mogelijke subsidies benutten.
 • Samen met werknemer toewerken naar een duidelijk einddoel.