WIA Casemanagement

WGA Eigenrisicodrager (ERD) worden levert u als werkgever regie op. Tegelijkertijd betekent het naast financiële verantwoordelijk ook dat u de wettelijke verplichtingen voor re-integratie voor tien jaar moet invullen. Ook voor uw ex-werknemers.

Dit vraagt om deskundig inzicht met oog voor risico’s en kansen. Hiervoor kunt u één van onze specialisten inschakelen. Be Suitable is dé samenwerkingspartner op het gebied van WIA Casemanagement!

Jarenlang verantwoordelijk

Vanaf 1 januari 2017 wordt geen onderscheid meer gemaakt of uw werknemer een tijdelijk of een vast dienstverband had voorafgaand aan de WIA-instroom. Of een werknemer nu één dag of 20 jaar bij u in dienst is geweest, u bent 10 jaar lang financieel verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen.

Ook bent u verplicht het voortouw te nemen in het begeleiden van de re-integratie van (ex)-werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden. Doet u dat goed, dan beperkt u de WGA uitkeringen en verhoogt u de inzetbaarheid van uw medewerkers.

Door vanaf ziektedag één aandacht te schenken aan het toekomstige inkomens- en arbeidsperspectief heeft u de mogelijkheid om WIA-instroom te voorkomen en de uitstroom te stimuleren. Dit is financieel van groot belang, dus maak hiervoor gebruik van de WIA Casemanagement van Be Suitable.

“Een ex-werknemer die slechts één dag bij u in dienst is geweest, kan u nog jarenlang duizenden euro’s kosten.”

Met Be Suitable:

  • Krijgt u de beschikking over een vaste WGA Casemanager met kennis van sociale wet- en regelgeving.
  • Voldoet u aan uw re-integratieverplichtingen voor WGA-gerechtigde (ex)-werknemers.
  • Krijgt u door kennis van sociale wet- en regelgeving grip op risico’s en daarmee realiseert u kostenbesparingen.
  • Benut u de samenwerking met uw verzekeraar optimaal voor onder meer het realiseren van interventievergoedingen.

Mogelijkheden WIA Casemanagement bespreken? 

et|icon_phone|

Vaste WGA Casemanager als aanspreekpunt

De WGA Casemanager is uw telefonische adviseur binnen de eerste 104 weken ziekte. In deze ‘wachttijd’ geeft onze casemanager inzicht in het voldoen aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. Door onze kennis van de Nederlandse sociale zekerheid schetsen wij met praktische adviezen schetsen wij mogelijkheden om WIA-instroom te voorkomen.

et|icon_pens_alt|

Bezwaar en beroep WIA-beschikkingen

Na ontvangst van de WIA-beschikking controleren wij de beschikking op verschillende elementen zoals het maatmanloon, het arbeidsongeschiktheidspercentage en de juiste toerekening aan de (ex-) werkgever. Bij onjuistheden worden de werkgever en (ex-)werknemer geïnformeerd over de eventuele bezwaarprocedure.

et|icon_contacts|

Monitoring WGA-gerechtigde

Wij maken gebruik van een speciaal ingerichte web-omgeving (Triage-volgsysteem) om de WGA-gerechtigde te, blijven, volgen. De WGA Casemanager controleert periodiek (minimaal halfjaarlijks) of de gezondheidssituatie overeenkomt met de uitkeringssituatie. Zo nee? Dan kijken we of een herbeoordeling noodzakelijk en mogelijk is.

et|icon_search_alt|

Uitvoering re-integratieplan WGA-gerechtigde

De re-integratieverplichtingen van een WGA Eigenrisicodrager stoppen niet na 104 weken als een WGA-uitkering word toegekend aan uw (ex-)werknemer. Ook een verandering in de gezondheid van de WGA-gerechtigde heeft gevolgen. Be Suitable onderzoekt in een ‘re-integratieplan WGA’ samen met u en uw (ex-)werknemer de mogelijkheden om de restverdiencapaciteit te benutten.