Screening verzuimbeleid

De Nederlandse sociale zekerheid is complex. De overheid trekt zich -steeds verder- terug en legt de verantwoordelijkheid voor zieke werknemers bij werkgevers neer. Dit vraagt expertise als het gaat om de inrichting van verzuimprocessen en -protocollen. Expertise die Be Suitable in huis heeft! Met een ‘Organisatiescan’ bent u snel op de hoogte welke acties u kunt uitvoeren om onnodige kosten tegen te gaan.

Kosten beperken

Samen met een arbodienst of bedrijfsarts bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Bent u daarnaast eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet? Dan stopt de re-integratie niet na 104 weken of bij het uit dienst gaan van een werknemer.

Er zijn in dit traject veel aspecten en risico’s waar u rekening mee moet houden. Om in te kunnen schatten welke maatregelen en acties bijdragen aan het beperken van de kosten is echter veel expertise vereist.

Hoe werkt het?

Wij analyseren de situatie bij uw organisatie de uitkomsten bent u in staat om verbeteringen door te voeren om (toekomstige) verzuimkosten binnen uw organisatie beheersbaar te houden.

Wij controleren onder meer of:

  • Er een verzuimprotocol aanwezig is en of dit adequaat is opgesteld.
  • De re-integratiedossiers aan alle eisen voldoen.
  • Er sprake is van eventuele Vangnet-situaties bij het UWV.
  • De samenwerking met de verzekeraar beter kan.
  • Financiële schade verhaald kan worden door middel van regres.

Na onze analyse krijgt u een duidelijk rapport over welke processen goed of minder goed op orde zijn en wat er eenvoudig verbeterd kan worden. Wacht dus niet af, maar schakel Be Suitable in.

Meer te weten komen over onze Organisatiescan?