Interim casemanager

Ervaart u de begeleiding van uw arbodienst alleen als onvoldoende? Knaagt er iets en wilt u extra ondersteuning over verzuim en/of WIA vraagstukken in uw organisatie?

Onze interim (register) casemanagers kijken met een frisse blik naar uw ziekteverzuim en streven ernaar de financiële risico’s en kosten optimaal te beheersen en te reduceren.

Onze casemanagers zijn beschikbaar voor u:

  • Wanneer u direct een casemanager nodig heeft voor het begeleiden van een verzuimgeval.
  • Als u tijdelijk extra capaciteit nodig heeft om alle verzuimdossiers up-to-date te houden.
  • Indien u behoefte heeft aan een casemanager die (wettelijke) kennis kan delen met uw HR-adviseur.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u meer informatie?
Neem gerust contact met ons op via 033 – 3302693 of mail@besuitable.nl.

Organisatiescan verzuim- en re-integratiebeleid

De (financiële) verantwoordelijkheid voor zowel vaste en tijdelijke zieke werknemers ligt in Nederland grotendeels bij werkgevers en vraagt om expertise op het gebied van ziekteverzuim. Be Suitable kan met een ‘Organisatiescan’ snel in beeld brengen welke verzuimprocessen op orde zijn en welke verbeteringen mogelijk zijn om (toekomstige) verzuimkosten beheersbaar te houden.

Juridisch advies

Wat als het re-integratietraject van een zieke werknemer stagneert, omdat hij of zij onvoldoende meewerkt? Welke rechten en plichten heb je dan als werkgever? Be Suitable is gespecialiseerd op juridisch gebied. Dat is prettig, want bij verzuim en arbeidsongeschiktheid komen regelmatig juridische aspecten aan bod.

Wij staan werkgevers graag bij met juridisch advies en ondersteuning.

Wegwerker met asfalt schep

Voldoen aan alle verplichtingen

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet u als werkgever 104 weken het loon doorbetalen. Daarnaast draagt u vanuit de Wet Verbetering Poortwachter de verantwoordelijkheid voor een goed lopend re-integratieproces. De Nederlandse overheid stelt hier stevige eisen aan en legt veel verplichtingen op.

Om aan deze verplichtingen te voldoen wordt u waarschijnlijk begeleid door een arbodienst of onafhankelijke bedrijfsarts. Zij staan u bij met het volgen van de verplichte Poortwachter-stappen, maar u draagt als werkgever de verantwoordelijkheid en hebt een belangrijke rol. Ondanks goede begeleiding kan het voorkomen dat ziekteverzuim door onduidelijkheid veel langer duurt dan noodzakelijk.

Onduidelijkheid die met onze hulp weggenomen kan worden, want Be Suitable opereert onafhankelijk naast uw eigen arbodienst. Wij zijn door onze deskundigheid de aangewezen organisatie om werkgevers te coachen en begeleiden om de re-integratie van uw zieke werknemers professioneel vorm te geven.

 

Coaching

Uiteraard houden wij bij ons advies altijd rekening met de richtlijnen vanuit de Wet verbetering poortwachter en denken wij mee in oplossingen voor u en uw werknemer. Wij coachen u als werkgever, maar dat betekent niet dat Be Suitable de situatie van werknemers uit het oog verliest. Kan een werknemer re-integreren? Dan is het voor beide partijen zaak die mogelijkheden zo snel en goed mogelijk te benutten.

Door de samenwerking met Be Suitable blijven verzuimdossiers up-to-date en voorkomt u stagnatie. Op die manier vermijdt u de kans dat het UWV een boete oplegt. Deze ‘loonsanctie’ bestaat uit het doorbetalen van een extra jaar loon, en is daarmee zeer hoog!

Hoe werken wij?

Wanneer u kiest voor verzuimbegeleiding door Be Suitable, dan kiest u voor duidelijkheid, klantgerichtheid en service. Wij coachen/begeleiden u tot het herstel van de werknemer of tot het einde van de 104 weken wachttijd. Als werkgever krijgt u een vast aanspreekpunt bij Be Suitable met deskundigheid op het gebied van sociale zekerheid. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen en laten u snel en eenvoudig waar voor u als werkgever de risico’s liggen.

Iedere situatie vraagt een andere benadering, afhankelijk van de mogelijkheden van en voor uw werknemer. Wij nemen periodiek contact op over uw wettelijke re-integratieverplichtingen, maar adviseren ook over het verbeteren van de samenwerking van alle partijen in het verzuimtraject zoals het UWV, uw arbodienst, de bedrijfsarts en eventueel uw inkomensverzekeraar. Onze adviezen zijn altijd gericht op een effectieve re-integratie van uw werknemer, zodat u als werkgever zo snel mogelijk positieve resultaten boekt en zo min mogelijk (financiële) lasten heeft.

Schakel Be Suitable in en u krijgt:

  • Coaching & begeleiding tijdens de 104 weken loondoorbetaling, waarin u als werkgever verantwoordelijk bent.
  • Aangeven wat de rechten en plichten van zowel u als uw werknemer zijn tijdens de Poortwachter-periode.
  • Een risicoscan van het verzuimdossier.
  • Advies over het voorkomen van een loonsanctie van het UWV.
  • De samenwerking met uw arbodienst en bedrijfsarts verbeteren.
  • Begeleiden van de WIA-aanvraag.
  • Samenwerkingsverbanden met professionele externe partijen, zoals arbeidsdeskundigen, 2e-spoorproviders en mediators, voor (noodzakelijke) interventies.

Hebt u nog vragen of ontvangt u graag meer informatie?
Neem gerust contact met ons op via 033 – 3302693 of mail@besuitable.nl.