Grip&Regie door Be Suitable

Als een organisatie te maken krijgt met ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid, zijn er nogal wat wettelijke regels en procedures. De zorg van de werkgever gaat bovendien uit naar de getroffen medewerker, maar ook naar de kosten die met het verzuim gepaard gaan.

Be Suitable werkt sinds 2014 samen met Nedasco. Samen beperken wij de financiële risico’s van ziekteverzuim en WIA door grip en regie te krijgen en houden op belangen en wettelijke mogelijkheden voor u als werkgever, maar ook het toekomstperspectief van een (ex-)werknemer bij langdurig verzuim.

‘Een zieke werknemer is een grote zorg, ook financieel.’

Grip&Regie Verzuim

Een conventionele ziekteverzuimverzekering bij Nedasco? Dan kunt u in de eerste twee jaar van het ziekteverzuim bij Be Suitable terecht voor alle vragen over de re-integratie van zieke werknemers.

Wij geven aan welke stappen er ondernomen moeten worden richting uw arbodienst, bedrijfsarts, werknemer, UWV, tussenpersoon of Nedasco. Ook bieden wij na 13 weken de mogelijkheid om een risicoscan te maken. Hierin laten onze casemanagers zien hoe het re-integratietraject van de zieke werknemer het best vervolgd kan worden en wat risico’s, de kosten en de mogelijkheden zijn.

Is er bijvoorbeeld een interventie nodig om de re-integratie op gang te brengen? Of stagneert het traject door onvoldoende medewerking? Dan staat Be Suitable klaar met informatie en advies om deze kwesties snel op het juiste spoor te zetten.

Wat kunt u verwachten van ons?

  • Een (vast) aanspreekpunt bij de verschillende vragen tijdens de 104 weken loondoorbetaling uit de Wet verbetering poortwachter.
  • Coaching & begeleiding tijdens deze 104 weken, waarin u als werkgever verantwoordelijk bent.
  • De samenwerking met uw arbodienst en bedrijfsarts verbeteren.
  • Een risicoscan van het verzuimdossier.
  • Samenwerkingsverbanden met professionele externe partijen, zoals arbeidsdeskundigen, 2e-spoorproviders en mediators, voor interventies.
  • Aangeven wat de rechten en plichten van zowel u als werkgever als uw werknemer zijn tijdens de Poortwachter-periode.
  • Advies over het voorkomen van een loonsanctie van het UWV.
  • Begeleiden van de WIA-aanvraag.

Wilt u weten of uw verzuimbeleid nog actueel is?

Grip&Regie WIA

Heeft uw organisatie een WGA-Eigenrisicodragersverzekering bij Nedasco? Dan helpt Be Suitable u ook na de 104 weken van de Wet verbetering poortwachter. Na de eerste twee jaar ziekte houdt de re-integratie van zieke (ex-)werknemers namelijk niet op voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn. Met ons team van register casemanagers, juristen en arbeidsdeskundigen helpen wij u ook tijdens de 10 jaar durende WIA-periode.

U

Risicoscan 42e week

De 42e week van ziekteverzuim is een cruciaal moment in het verzuimdossier. Voor onze casemanagers is dit namelijk hét moment om (opnieuw) een risicoscan uit te voeren, en in kaart te brengen wat het beste gedaan kan worden om het re-integratietraject soepel en (hopelijk) succesvol voort te zetten.

Controle beschikking

Als het UWV constateert dat het re-integratiedossier in orde is, volgt een WIA-beschikking met een arbeidsongeschiktheidspercentage. Onze jurist controleert deze beschikking van het UWV en start samen met u een bezwaarzaak als er zaken onjuist zijn weergegeven.
v

Herbeoordeling WGA

Heeft uw (ex-)werknemer een WIA-uitkering? Als de (gezondheids)situatie is gewijzigd, kan dat gevolgen hebben voor de uitkering. Daarom wordt periodiek gecontroleerd of er een herkeuring plaats moet vinden. De WGA-casemanager van Be Suitable begeleidt dit traject en houdt u als werkgever op de hoogte.

Ziektewet

Bent u ook eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet? Dan controleert Be Suitable ook de Ziektewetbeschikking en maken wij indien nodig bezwaar tegen een onterechte toerekening. Ook kunt u advies krijgen over wat te doen bij het eindigen van een arbeidscontract van een zieke werknemer.