Bespaar op een te hoge Whk-premie

Nederlandse werkgevers ontvangen ieder jaar een ‘beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ (Whk-beschikking) van de Belastingdienst. De ervaring leert dat een Whk-beschikking diverse onjuistheden kan bevatten.

Schakel daarom Be Suitable in om fouten te achterhalen en besparingen te realiseren. Dit kan u veel geld opleveren!

Wat is een Whk-beschikking?

In het kort is de Werkhervattingskas de pot waaruit de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald voor (ex)werknemers. Als (middelgrote-grote) werkgever betaalt u jaarlijks een premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) aan de Belastingdienst.

Hoe deze premie is opgebouwd staat op zogenoemde Whk-beschikking. Hierop staan twee premies, in percentages, vermeld: de WGA-premie en Ziektewet(ZW)-premie. Naast bovengenoemde twee percentages deelt de Belastingdienst u ook het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen mee dat aan oud-medewerkers van uw onderneming is betaald. U ontvangt enkel het totaalbedrag, maar een overzicht van welke werknemers dit betreft moet u specifiek bij het UWV opvragen.

Wat gaat er regelmatig mis?

In de praktijk blijkt een Whk-beschikking lang niet altijd juist te zijn. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, bijvoorbeeld:

 • De kosten van een arbeidsongeschikte of zieke werknemer worden aan u als werkgever toegerekend, terwijl de werknemer bij u niet ziek is geweest, of zelfs niet in dienst was.
 • Een uitkering wordt ten onrechte aan uw organisatie toegerekend, terwijl er sprake was een ‘uitsluitingsgrond’, zoals een werknemer met een no-risk status.
 • Uw premie is berekend op basis van een onjuiste totale loonsom.
 • Er wordt een onjuiste uitkering doorbelast, bijvoorbeeld een LGU die te lang doorloopt.
 • Er wordt een uitkering doorberekend van iemand die inmiddels naar de IVA is over gegaan.
 • Bij de premiebepaling geen rekening is gehouden met eigenrisicodragerschap.

  Wat kunnen wij voor u doen?

  De Werkhervattingskas is een complexe en ingewikkelde materie. Daarnaast is het ook constant aan verandering onderhevig. Onze ervaring leert dat de omvang van deze fouten en financiële schade groot kan zijn. De controle van Whk-beschikking door een expert van Be Suitable is een must om onjuiste premieafdracht te voorkomen en besparingen te realiseren. 

  Als u ons inschakelt en machtigt maken wij voor u, binnen 6 weken na dagtekening, bezwaar bij de Belastingdienst en controleren wij of de Whk-beschikking klopt.
  Op deze manier betaalt u nooit teveel en ontvangt u van ons eenvoudig en praktisch advies.

   

  ‘No cure, no pay’ of uurtarief

  Daarnaast hoeft het controleren van de beschikking u niets te kosten. Be Suitable kan haar werkzaamheden uitvoeren zowel op uurtarief als op basis van ‘no cure no pay’. Dit laastste houdt in dat u, op het moment dat wij een fout achterhalen en een besparing realiseren, een percentage van 30% betaalt van die besparing.

  Levert onze controle van de Whk-beschikking niets op? Dan betaalt u met ‘no cure, no pay’ vanzelfsprekend ook niets.

  Neem contact op

  Wilt u een afspraak maken met Be Suitable om uw beschikking te controleren op het moment dat de Belastingdienst deze naar u heeft verstuurd? Of wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op via 033 – 330 26 93 of mail@besuitable.nl.